Hankkeen tavoitteetrtuoli

 • Hankkeen kokonaistavoitteena on kehittää virtuaalinen oppimisympäristö tukemaan opiskelijoiden oppimista ja osaamisen kehittymistä siivous- ja tekstiilihuollon tehtävissä puhdistuspalvelualalla sekä terveydenhuoltoalalla esim. hoitokodeissa.
 • Oppimisympäristön kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että se tukee opiskelijoiden tutkinnon/tutkinnon osien loppuunsaattamista.
 • Oppimisympäristöön laaditaan tukimateriaalia hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisen avuksi.
 • Oppimisympäristön kehittäminen lisää hankkeessa toimivien tvt-osaamista.

Hankkeen kohderyhmä

kohderyhmakuva

Hankkeen toiminta

Hanke on viiden oppilaitoksen muodostaman verkoston valtakunnallinen yhteishanke. Hanketta koordinoi Pohjois-Karjalan aikuisopisto. Hankkeen puhdistajatoiminnallisia tavoitteita ovat:

 • sosiaali- ja terveysalan ja puhdistuspalvelualan koulutuksen työelämävastaavuuden selvittäminen
 • hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisprosessia tukevan virtuaalisen materiaalin tuottaminen
 • virtuaalisen oppimisympäristön kehittäminen tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin perustuen, tavoitteena opiskelijoiden tutkinnon/tutkinnon osien
  suorittamisen tukeminen
 • oppilaitosten oman toiminnan kehittyminen hankkeen kohteena olevilla aloilla sekä yhteistyön kehittyminen alojen välillä
 • hankkeeseen osallistujien tvt-taitojen kehittyminen omavalvontaan liittyvän osaamisen ja virtuaalisen materiaalin kehittäminen hoivayksiköissä sekä oppilaitoksissa