Vinkkejä omavalvontasuunnitelman laadintaan

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma, Valvira.
kohta 4.3.3. Hygieniakäytännöt

Kyseisessä lomakkeen kohdassa on tarkoituksena kertoa, kuinka hygieniakäytännöt toteutetaan yrityksessä eli on laadittava yksikön oma toimintaohje. Nämä videot ovat esimerkkejä työtehtävistä, joita hygieniakäytänteillä tarkoitetaan.

1. Siivoustekstiilien esikäsittely (1 video)

2. Käsihygienia (1 video)

3. Eritetahran poisto (1 video)

4. Siivousaineiden annostelu (2 videota)

5. Asukashuoneen työjärjestys (6 videota)

6. WC- ja pesuhuoneen työjärjestys (12 videota)

7. Jaksoittain tehtävät työt (3 videota)